DÍL 1 - 9.4. CYKLICKÁ ŽENA

Ženy mají něco, co jim muži zpravidla nezávidí: menstruační cyklus. A přitom to záviděníhodné být může; tento cyklus má totiž na energii, její prožívání a vědomou práci s ní docela zásadní vliv. Ženy měsíc za měsícem procházejí změnami, které se projevují v jejich fyzické kondici, ve vnímání, chutích, emocích a náladách, v jejich chování i spirituálním naladění. Muži tak mají často dojem, že žijí s několika různými ženami v jedné osobě a že to, vedle koho se ráno probudí, se dá jen těžko předvídat. Menstruační cyklus, trvající v průměru 28 dní, má nicméně svůj skrytý řád, který velmi dobře popsala Miranda Gray v knihách Rudý měsíc (7) a Cyklická žena (8). Ženský cyklus má čtyři fáze a každý z nich přináší určité příležitosti, schopnosti a dary. Dokáží-li jich ženy využít, dohromady tvoří dokonalý celek. Pojďme se tedy s Mirandinými zkušenostmi a doporučeními pro jednotlivé fáze ve stručnosti seznámit:

Dynamická fáze (7. – 13. den cyklu) nastává po skončení menstruace. Po dnech útlumu se ženám vrací fyzická síla, aktivně se chápou všech úkolů a povinností, věci řeší s nadhledem a bez emocí, myslí racionálně a logicky (jako by si na pár dnů vypůjčily mužský mozek), jsou akční a asertivní, mají dostatek sebejistoty. Je to ideální doba k tomu, aby se věnovaly pracovním i osobním „výzvám”, započetí nových projektů a aktivnímu jednání. Je také vhodná k pohybovým aktivitám a ke sportu.

Expresivní fáze (14. – 20. den cyklu) je spojena s ovulací a pro ženy jsou v této fázi důležité především vztahy. Mají velkou schopnost empatie, trpělivosti, soucitu a porozumění druhým. Jsou společenské a komunikativní, sdílející a naslouchající, podporující a pečující. Vyzařuje z nich ženskost, sluší jim to a jsou si toho vědomy. Je to pro ně optimální doba k milostným záležitostem, rodinné pospolitosti, společenským akcím a ke schůzkám s lidmi, se kterými je jim dobře. A také k rozhovorům, během kterých chtějí na protistranu udělat ten nejlepší dojem (pracovní pohovory, vyjednávání, kariérové změny apod.)

Kreativní fáze (21. – 28. den cyklu) je fází předcházející menstruaci, a i když má obecně negativní pověst, nese v sobě dar enormní kreativity, intuitivních nápadů a možností. Proto je to období vhodné k tvůrčí seberealizaci. Zároveň je to období rozkolísané energie a rozbouřených emocí; ženy mohou být náladové, vztahovačné a často i samy sobě protivné. Narůstá v nich kritický pohled na svět a jsou díky němu schopny jasně vnímat to, co už v životě mít nechtějí, co je brzdí a co je špatně. Proto je tato fáze vhodná též ke zbavování se věcí, vztahů i závazků, které jim již nevyhovují, a k dokončování záležitostí, které se již nějaký čas vlečou.

Reflektivní fáze (1. – 6. den cyklu) je fáze, ve které ženy spolu s menstruační krví opouští i fyzická síla. Mají potřebu zůstat v klidu a jsou tak trochu “mimo”. Vedle útlumu a uzavřenosti do sebe jim tato fáze dává i vnímavost k vlastním potřebám a silný vhled do podstaty věcí. Je dobré co nejvíce odpočívat a vnímat vlastní tělo. Doporučení pro tuto fázi:  zrušte všechny schůzky a povinnosti, které zrušit můžete, požádejte rodinu o respekt a toleranci - a buďte sama se sebou. Pokud nemusíte jít do práce, zůstaňte klidně v posteli a čtěte si, choďte na procházky, kreslete si, pište. Projdete-li si zpětně celý uplynulý měsíční cyklus; možná si uvědomíte nové cesty, kterými chcete v životě jít, a možná se rozhodnete pro radikální změny. Následující dynamická fáze vám k tomu poskytne dostatek energie, racionality i asertivity.

Cyklická je každá žena, ať už menstruuje či nikoli. Bez menstruace bývá nicméně náročnější jednotlivé fáze vypozorovat, a je proto potřeba větší vnímavost vůči vlastnímu prožívání. Většina žen menstruuje v období kolem novoluní či úplňku, proto je možné sledovat vlastní cykličnost i ve spojení s lunárními fázemi. Naučíte-li se cykličnost respektovat, využívat ji a plánovat si podle ní měsíc, vnese vám to do života tvořivost a hravost i možnost zacházet s vlastní energií opravdu efektivně.

Znalost cykličnosti je dobrá nejen pro ženu jako majitelku cyklu, ale i pro její okolí. Máte-li doma cyklickou ženu, pak počítejte s tím, že se v dynamické fázi bude soustředit především na vlastní práci; nečekejte společnou večeři a sdílení a užijte si čas pro sebe. V expresivní fázi vám to žena vynahradí: uvaří vám, bude se o vás starat a projeví vám svou lásku fyzicky i duševně. V kreativní fázi buďte nablízku, v kritických chvílích ženu obejměte a ujistěte ji, že ji milujete takovou, jaká je. V reflektivní fázi sejměte ze své ženy všechny povinnosti, které můžete převzít, a poskytněte jí klid.

Pokud vedete tým, pak zohledníte-li cykličnost vašich kolegyň v práci, může to mít velký vliv jak na celkovou výkonnost a efektivitu, tak i na spokojenost všech v týmu. V dynamické fázi řada žen připomíná “motorovou myš”; můžete jim tedy svěřit náročnější práci, ale je potřeba ohlídat rozumný rámec jejich pracovní doby. V expresivní fázi je dobré si na kolegyni udělat čas a popovídat si s ní. Můžete jí také vyslat na důležité schůzky a jednání; vše vyjedná a domluví tak, že budou všechny strany spokojené. V kreativní fázi využijte její nápady a tvořivost i schopnost kritického pohledu. Buďte připraveni na kolísavou energii i náladu a dle potřeby jí buďto vyjádřete pochopení a podporu, anebo jí jděte z cesty. V reflektivní fázi s ní sejměte vše, co jen lze, pošlete domů dříve, anebo jí umožněte pracovat z domova.

Charlie Chaplin kdysi řekl: „Je jen jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel nikdo ho nezná.“ Věřím, že přijetí ženské cykličnosti a respekt k ní napomohou k tomu, abychom ten způsob našli J

9.4.1. MUŽSKÝ POHLED NA CYKLICKOU ŽENU

Vzkaz ženám i mužům: berte text o cyklické ženě stejně jako vše ostatní v této knize přes pátou dohodu. Moc nevěřte, ale naslouchejte. Ženám bych doporučil, aby zkoumaly samy sebe, byly k sobě pozorné ve všech fázích a psaly si svá pozorování do deníku. Jen tak se přesvědčíte, jaká jste konkrétně vy sama. Možná jsou v jednotlivých týdnech u vás jen mírné změny, možná pro vás platí, že máte období jen dvě – máte nebo nemáte menstruaci.

Muži, prosím, naslouchejte této kapitole pozorně. Možná vám vysvětlila, proč je vaše partnerka, matka nebo dcera jakoby proměnlivá a pořád jiná. Přesto moc nevěřte ani vy – a pozorujte (a můžete si také zapisovat do deníku). Zjistěte, jak to s vašimi ženami je. Možná zjistíte, že u každé z nich je průběh cyklu prožívaný s různou silou a intenzitou. Pokud u svých žen (a především to platí o partnerce) zjistíte silný cyklus, veďte si svůj „menstruační kalendář“, případně sdílejte kalendář s partnerkou, abyste věděli, kde se zrovna vaše partnerka nachází a jak jí je.

Muži, zkoumejte také sami sebe. Hledejte, zda má i muž nějakým způsobem svůj měsíční cyklus. Já ho objevil. Je výrazně slabší než u žen, ale přesto u mne existuje. Jak vypadá? NepovímJ Zkoumejte sami, jak je to u vás. 


Předchozí  Obsah  Další

Žádné komentáře:

Okomentovat