neděle 14. srpna 2016

Jak probíhal letošní rituál Hledání vize

Již po několik let provádím v létě zájemce rituálem Hledání vize. V našem podání je to upravená verze rituálu, který používají severoameričtí indiáni pro ukončení dospívání a vstup do dospělosti. Základem je osamocený pobyt v přírodě na jednom místě po dobu dvou dní a dvou nocí.

Letos jsme změnili prostředí a přestěhovali se do krásného střediska DoNitra v Osinalicích v severní části Kokořínska.

Setkali jsme se ráno v 9 hodin. Začali jsme prvním společným sdílením v kruhu. Každý řekl své jméno a záměr, se kterým vstupuje do celého rituálu. Pro inspiraci jsme si každý vytáhli jednu inspirační kartu od Lucie Ernestové. Při vysvětlování pravidel vzbudil největší ohlas systém práce v „indiánském čase“, kdy vůbec nepracujeme s hodinami. Když cítím, že je čas začít, začnu bubnovat na buben, ostatní se postupně dostaví do sálu a začnou bubnovat také. Až bubnujeme všichni společně, začíná další díl programu.

Odpoledne jsme si udělali mapy života (popis techniky zde). Po vzpomínkové meditaci, ve které se do vědomí promítly důležité vzpomínky, jsme začali na velké balicí papíry zakreslovat k časové ose důležité události ze života a také vzpomínky z meditace. V další části mapy se kreslí řeky, které vyjadřují, jak život tekl. Následuje graf s vyjádřením, jak jsme se v životě cítili, přehled bytostí, které náš život ovlivnily, a přehled rolí, kterými jsme za život prošli. Při vzájemném představování příběhů se ukázala velká vzájemná důvěra, která umožnila sdílet i bolavé části příběhů. Ukázalo se, že jednou z hlavních částí osobních vizí bude téma, jak pročistit vztahy v rodině a mezi blízkými.

Večer jsme ještě procházeli řízenou vizualizační meditací, ve které jsme se vypravili každý do své krajiny duše, objevili svůj strom a zažili zakořenění v zemi a rozprostření v nebi, setkali se se svými předky, kteří nám předali svá poselství, a pak si stoupli za nás a my zažili, jaké to je být na vrcholu pyramidy předků. Některým se v závěru meditace podařilo setkat se i se svými silovými zvířaty.  

Druhý den byl věnován přípravě dřeva na tři potní chýše a do kuchyně na vaření. Z blízkého lesa jsme nanosili spoustu soušek, a pak řezali, štípali a rovnali až skoro do večera. Večer byla první potní chýše. Je to forma indiánské sauny. Z pevnějších prutů je vytvořena „kostra iglú“, přes kterou se dává několik vrstev dek. Uprostřed kostry je dolík do země. Před chýší jsme rozdělali velký oheň a v něm do ruda rozžhavili 44 kamenů. Když byly hotové, šli jsme dovnitř. Kameny se načtyřikrát vnášely dovnitř do dolíku. Náš šaman Ivo Musil věnoval celý obřad potní chýše tématu odpuštění. V prvním kole, po vnesení první várky kamenů, jsme se modlili (děkovali a prosili vlastními slovy) za odpuštění sami sobě, ve druhém za odpuštění našim blízkým a za jejich odpuštění nám, ve třetím za odpuštění dalším lidem a v posledním kole za odpuštění od Boha. A ačkoli Ivův záměr byl udělat potní chýši přátelskou, i tak byla dost silná. Nejspíše to bylo tématem odpouštění. Velmi dobře nás to všechny připravilo pro další části rituálu.

Další den začal třídenní půst. Účastníci se vypravili do lesa najít své osobní místo. Některým to trvalo jen chvilku, některým asi 2 hodiny. Po návratu si účastníci uvázali 400 modlitebních pytlíčků – malých čtverečků látky, do kterých se vloží trochu tabáku a s ním modlitba (poděkování nebo přání do života). Pytlíčky se navazují průběžně provázkem na klacek. Tento rok se všem podařilo dokončit pytlíčky ještě večer, a tak se všichni mohli alespoň trochu prospat.

Ve tři hodiny v noci jsme zapálili další velký oheň s kameny pro druhou potní chýši. U ohně si účastníci zabodli do země své klacky s modlitebními pytlíčky. Dovnitř jsme šli ještě za tmy. Tato potní chýše byla rituální, a tak nebylo možné mezi jednotlivými koly vyjít ven. Tématem byly čtyři elementy – oheň, země, voda a vzduch – a jejich význam při hledání vize. Například země nese všechno pevné, hmotné a taky všechny formy. Modlitby byly tedy za dobrou formu vize a za její zdařilé provedení v hmotné realitě. Tentokrát všichni zvládli potní chýši bez větších problémů.

Po vylezení z chýše si každý vzal své věci – spacák, karimatku, plachtu, vodu a oblečení – a ve dvou skupinách jsme šli na svá místa v lese. Účastníci se museli domluvit, kdo má své místo nejblíže a v jakém pořadí co do vzdálenosti jsou další místa. První šel ten, kdo byl nejblíže, za ním šel někdo z podpůrného týmu s bubnem a druhý člověk z podpůrného týmu se sušenou šalvějí pro „vykouření a vyčištění místa“, a za ním v pořadí podle vzdálenosti další účastníci. Došli jsme na místo prvního účastníka. Nejprve musel najít čtyři kameny a vyznačit si jimi své místo tak, že umístil kámen pro stranu východní, jižní, západní a severní. Pak si tabákem vysypal kruh svého místa a cestičku na „záchod“. Nakonec si místo vykouřil kouřící šalvějí. Druhý účastník v pořadí se stal vedoucím a zavedl nás na své místo. Postupně se takto na své místo dostali všichni. Zajímavé je, že jeden účastník byl na východní straně od Osinalic, a všichni ostatní na západní straně kousek od sebe na navzájem, přestože svá místa hledali každý sám a jinou cestou.

Na místě byli účastníci den, noc, druhý den a druhou noc. První den bylo chladno a přišel docela velký déšť, ale všichni se s ním vypořádali bez větších problémů. V noci se někteří trochu báli, ale i noc proběhla bez problémů. Druhý den bylo pro změnu hodně teplo a jasno. Druhá noc byla již ve znamení očekávání rozbřesku a cesty zpět. Nikdo nezaspal, a tak všichni dorazili brzy k potní chýši.

Někteří z účastníků celé dva dny nepili vodu, někteří jen trochu.

Podpůrný tým udržoval po celou dobu malý oheň, který hořel na podporu účastníků. Bylo to pro nás docela náročné, střídat se celé dny a noci u ohně a udržovat ho za každého počasí. Druhý den večer jsme připravili hranici pro ohřátí kamenů pro třetí potní chýši. Oheň jsme zapálili chvíli před rozedněním a kameny byly připraveny akorát včas.

Potní chýše byla pro dokončení vize. Zvláště pro ty, kteří po celou dobu na místě nepili, byla dost náročná. První voda k pití se k nim dostala až po prvním kole chýše. Druhé a třetí kolo bylo náročné, po čtvrtém se některým ani nechtělo ven.

Po prvním jídle a chvíli odpočinku začalo dvoudenní sdílení zážitků z lesa. Napřed to byly spíše obecné popisy, jak svá místa hledali, jak se vázali pytlíčky, jak se jim na ně šlo, co se dělo na místě. Postupně se sdílení dostávalo do hloubky. Stejně jako v předchozích letech účastníkům málo přicházelo „CO“ mají dělat, ale spíše se skládala mozaika jejich „JAK“.

Jak se jejich „JAK“ a případně „CO“ bude promítat v životě, zjistíme za necelé dva měsíce na integračním setkáním opět v Osinalicích.

Pro mne osobně byl celý týden hodně náročný. Bylo třeba neustále držet velkou pozornost a vnímat, co se u jednotlivých účastníků děje, co sdílejí v kruhu i jak se modlí a co říkají v potní chýši. Ani jejich pobyt v lese nebyl pro mne oddychovým. Jednak jsem skrze své tělo „naciťoval“, co se s účastníky děje, a jednak běžely nějaké mé procesy, které se nejvíce projevily snem, který mne vylekal. Napřed jsem si myslel, že se něco děje s někým z účastníků, ale pak se ukázalo, že šlo o vyrovnání se s dopady smrti mého otce před několika lety.

Více o vývoji člověka se můžete dočíst v našich knihách na stránce Ke stažení.

Jan František

    

středa 10. srpna 2016

Naše kniha je k dispozici i v papírové podobě

V tomto týdnu se naše kniha posouvá do další etapy svého života. Její elektronickou verzi si stáhlo již mnoho lidí. Jedním z nich byl i můj kamarád Lukáš Glimmer. Kniha ho zaujala. Protože má vlastní profesionální studio a velkou průmyslovou tiskárnu, rozhodl se připravit mi překvapení a knihu jednou vytiskl. Použil recyklovaný papír a ekologické inkousty. Výsledek byl moc pěkný. Já sám čtu knihy mnohem raději v papírové formě, a tak jsem začal zjišťovat, zda by bylo možné knihu vytisknout levně, tak, aby se dala i u papírové verze použít naše filozofie oceňování.

A podařilo se to. Za 126,- Kč si nyní můžete objednat naší knihu Cesta (ne)obyčejného člověka 1 ve formátu A5 s lepenou vazbou. Tato cena (která je srovnatelná s tím, kdybyste si knihu vytiskli doma na domácí tiskárně) zahrnuje tisk ekologickým inkoustem na recyklovaný papír v paperbackové vazbě a přiměřený provozní zisk tiskárny. V podstatě si za těchto 126,- Kč objednáte hromádku svázaného a potištěného papíru. Neplatíte za obsah, protože v ceně nejsou obsaženy autorské poplatky.

I pro papírovou verzi platí, že obsah nabízíme zdarma. Energii autorům začněte vracet až ve chvíli, kdy vám kniha přinese užitek, třeba poté, kdy nějaké cvičení budete dělat po tři týdny, a zjistíte přitom, že jste se pozitivně změnili. Energii i za papírovou verzi můžete vracet těmito způsoby: 
  • Pošlete finanční obnos autorům ve výši ekvivalentní vašemu užitku na bankovní účet Jana Bíma číslo 2000925264, kód banky 2010. 
  • Pošlete stejně velký obnos na charitativní účely nebo někomu, o kom víte, že mu peníze momentálně chybí. 
  • Udělejte dobrý skutek ve vašich očích ekvivalentní vašemu prospěchu z této knihy.  
  • Zvolte libovolnou kombinací výše popsaného.

Důležitá je ona „ekvivalentní výše“. Měřit ji můžete jen tehdy, pokud již k nějakému užitku došlo. Horním limitem jsou vaše finanční či jiné možnosti (nemůžete dát, co nemáte). Ve výsledku tedy za tyto informace nemusíte dávat nikomu nic, a taky můžete na uvedený účet či na jiné účty poslat třeba miliony korun, když u vás došlo k „obrovskému“ užitku.

                                                                                                                                           Jan František

  

neděle 7. srpna 2016

Jak si užít léto

Když přijde řeč na oblíbené roční období, léto bývá jednoznačným favoritem. Má totiž spoustu předností: svěží rána, vstávání za světla, teplo, volnější tempo, letní šaty, lehké jídlo, lehkost bytí a dlouhé večery, kdy je radost potkat se s někým venku u sklenky vína. Jak se ale týdny přehoupnou do srpna, léto se krátí, dříve se stmívá, škola volá a přibývá povzdechů, že jsme si ten letní čas ani nestihli užít. Taky máte ten pocit? Pak pro vás mám příběh, který vás přenese zpět do intenzivního léta.

Potkala jsem se předevčírem s Janou, jednou z mých blízkých lidí, a nad sklenkou růžového vína jí položila konverzační otázku: „Tak co, jak si užíváš léto?“  Řekla mi: „No, letos je to jiné než předchozí roky ...“ „Jak to myslíš, jiné?!“, ptám se. Vyprávěla mi příběh, který mě nadchl. A pak souhlasila, že ho i sepíše. Tady je:

„V polovině června jsem doma prohlásila, že léto je krátké, vždycky hodně rychle uteče a já si ho ani pořádně neužiju. Dcera se na mě vážně podívala a řekla mi: "Poslyš, mami, vždyť ještě ani nezačaly prázdniny. Neprogramuješ ty si to náhodou?" V té chvíli mi došlo, že ta holka má pravdu. Vždyť já si to vlastně programuju sama! Jakmile mi to došlo, rozhodla jsem se to změnit, a začala si opakovat afirmaci „Léto je dlouhé a já si ho užívám plnými doušky“. Ale co pro mě vlastně znamená naplno si užít léto? Jaká je moje představa léta, co je ta esence? Slunce, voda, les, letní krajina, spaní pod hvězdnou oblohou, a taky cestování, dlouhé večery a brzká rána - ano, to je moje léto. A co můžu udělat pro ten pocit, že léto je dlouhé a já si ho plně užívám? Vtom mě to napadlo: Jednou týdně si přivstanu a brzo ráno se zajedu vykoupat do nedalekého rybníka, jen tak. A hned jsem to taky udělala.

Je krásné, svěží, slunečné, časné letní ráno. A já jsem právě dorazila k rybníku. Nikde nikdo. Den se teprve probouzí, ranní vzduch je chladný a voňavý. Ptáci zpívají o sto šest, vodní hladina se leskne a odráží se v ní ranní slunce. Obcházím rybník po cestičce až dozadu, tam, kde nikdo není. Vklouznu do rybníka jen tak, bez plavek. Voda je teplá, jemná, hladká, živá a měkoučká. Hladí mě laskavě po celém těle. Hladina je poseta bublinami odrážejícími sluneční světlo. Jsou jako malé zářící lampiónky. Plavu mezi nimi pomalu, opatrně je rozhrnuji rukama, a ony praskají a světlo se z nich rozprskává. Plavu v tom světle, v té měkké sametové vodě, a cítím se být součástí toho všeho, součástí toho letního dne.

Osvěžena vylézám na břeh a ještě chvíli pozoruji krásu kolem. Pták letí těsně nad hladinou, z vody vyskočí ryba, a tam dokonce plave nějaké zvíře! Zvědavě ho pozoruji, už vidím esovitý pohyb na hladině... aha, tak to bude had, možná užovka ... a plave směrem ke mně ... Zatrne ve mně, hadů jsem se vždycky bála. Zůstávám ale v klidu sedět a jenom pozoruji, jak užovka vylézá na břeh do trávy. Cítím v sobě hluboký klid a harmonii.

Do práce přijíždím včas. Energie a otisk tohoto letního rána je tak intenzivní, že ho v sobě cítím ještě několik dalších dní.

Následují i další ranní koupání, a i když je to pokaždé krásné, žádné už není tak silné a intenzivní, jako to první. Nadále ale naplňuji svoji vizi léta - léto je dlouhé a já si ho naplno užívám.


Přejeme vám s Janou krásné, dlouhé léto. Kéž si ho užijete stejně intenzivně - a po svém :-)

A pokud vás zajímá téma afirmací, můžete si o něm přečíst i v naší knize.

                                                                                                                                  Autor: Ingrid