středa 8. února 2017

Vydali jsme další knihu – Vývoj člověka a přechodové rituály

V lednu 2016 jsem začal psát knihu Cesta (ne)obyčejného člověka 1. Přizval jsem ke spolupráci Ingrid Němečkovou a kniha vyšla koncem května. Ve druhé polovině roku 2016 jsme s Ingrid v psaní pokračovali. Napřed jsme chtěli vytvořit druhý díl Cesty (ne)obyčejného člověka; během psaní se ale ukázalo, že téma vývojových fází člověka a přechodových rituálů je tak velké a samostatné, že vydá na samostatnou knihu. Jmenuje se Vývoj člověka a přechodové rituály.


Inspirovali jsme se knihou Billa Plotkina Příroda a lidská duše, ve které autor předkládá osm vývojových stadií a devět přechodů mezi nimi. Koloběh od narození po smrt. Do naší knihy jsme systém těchto stadií a přechodů včetně jejich názvů vědomě převzali. Doplnili jsme je o prenatální období, které má z našeho pohledu velký význam. K jednotlivým stadiím a přechodům jsme napsali naše osobní příběhy či příběhy našich známých, kterými dokumentujeme, jak může vývoj vypadat v našich současných podmínkách. Ukazujeme také několik přechodových rituálů, které mohou při přechodech mezi stadii velmi pomoci. Dopodrobna se věnujeme významu a průběhu rituálu svatby. Je zajímavé, že o něm Plotkin nepíše, přestože je to vlastně poslední přechodový rituál, kterým prochází většina obyvatel našich zemí.
Krátkou kapitolu jsme také věnovali našemu uvědomění, že v naší kultuře na rozdíl od kultur domorodých prožíváme několik vývojových cyklů najednou. V domorodé kultuře kdekoliv po světě platí, že nejzkušenější je starý člověk. V našich podmínkách to ve spoustě profesí - a především ve sportu a moderních technologiích - neplatí. Tady jsou často těmi nejzkušenějšími lidé mezi 20 a 30 lety. Pak zažívají propad a začínají znovu. Přitom i pro nás pořád platí, že prožíváme vývojový kruh od narození po smrt. Myslíme si, že je potřeba uznat a ocenit oba vývojové cykly a hledat, co nám to evolučně ukazuje. Podobně je to se vztahy. Mnoho lidí dnes nežije v partnerském vztahu na celý život, ale vystřídají vztahů několik. Několikrát za život zažijí začátek, rozkvět i pád a smrt vztahu. Můžete si přečíst článek o tomto fenoménu.
Stejně jako u naší první knihy vychází i Vývoj člověka a přechodové rituály v několika verzích pro různé způsoby čtení. Na stránce Ke stažení si knihu můžete stáhnout ve formátu PDF pro čtení na počítači nebo tabletu, stáhnout si verzi pro čtení na čtečce nebo si objednat za 120 Kč vytištěnou papírovou verzi. Pro všechny varianty platí, že si je můžete stáhnout zdarma či objednat za cenu vytištěného papíru, která je levnější, než tisk doma na tiskárně. Energii autorům začněte vracet až ve chvíli, kdy vám kniha přinese užitek. Energii za elektronickou i papírovou verzi můžete vracet těmito způsoby: 
  • Pošlete finanční obnos autorům ve výši ekvivalentní vašemu užitku na bankovní účet Jana Bíma číslo 2000925264, kód banky 2010. 
  • Pošlete stejně velký obnos na charitativní účely nebo někomu, o kom víte, že mu peníze momentálně chybí. 
  • Udělejte dobrý skutek ve vašich očích ekvivalentní vašemu prospěchu z této knihy.  
  • Zvolte libovolnou kombinací výše popsaného.
Důležitá je ona „ekvivalentní výše“. Měřit ji můžete jen tehdy, pokud již k nějakému užitku došlo. Horním limitem jsou vaše finanční či jiné možnosti (nemůžete dát, co nemáte). Ve výsledku tedy za tyto informace nemusíte dávat nikomu nic, a taky můžete na uvedený účet či na jiné účty poslat třeba miliony korun, když u vás došlo k „obrovskému“ užitku.
Přejeme vám, ať se vám kniha pěkně čte a ať přinese hlubší pochopení toho, co se s vámi v životě děje a jak je možné vývoj podpořit vhodným rituálem.
Jan František