O KNIHÁCH


Při pobytu ve tmě v lednu 2016 se v mé mysli začala utvářet trilogie Cesta (ne)obyčejného člověka. Když byl první díl z mé strany hotov, požádal jsem svoji kamarádku Ingrid Němečkovou, aby udělala jazykovou a odbornou korekturu. Ingrid vzala práci opravdu vážně, a kromě gramatických oprav, stylistických úprav textu a vyjasnění nejednoznačných míst přišla i s návrhy, jak jednotlivé kapitoly, texty a cvičení uspořádat, přepsat a doplnit. Rozproudila se z toho mezi námi debata, na většině návrhů změn jsme se shodli, a z Ingrid se tak stala spoluautorka textu. Nejvíce si cením toho, že do celé problematiky vnáší ženský pohled.

Při psaní druhé části se ukázalo, že informace bude potřeba rozčlenit do vícera knih. Napřed vznikla krátká knížečka Společenství lidí v kruhu. Později pak vznikla obsáhlejší publikace Vývoj člověka a přechodové rituály, ve které popisujeme několik vývojových stadií, kterými člověk prochází v průběhu života, a přechody mezi těmito stadii. Velký zřetel je kladen na vhodné přechodové rituály, které umí dobrý přechod podpořit.

Všechny hotové publikace je možno stáhnout na stránce Ke stažení.

Přejeme čtenářům, ať se jim naše společné dílo dobře čte a ať je pro ně užitečné.
Jan František a Ingrid