DÍL 1 - 7. CVIČENÍ SEMENE

Cvičení semene je převzato z knihy Poutník – mágův deník (3), jejímž autorem je Paulo Coelho. Jedná se o jedno z cvičení, které dostával Paulo Coelho od svého průvodce Petra na svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela. Cvičení si Jan František vyzkoušel a zjistil  že přesto, že je velmi jednoduché, má sílu měnit život. Jen toto jediné cvičení má sílu ukončit vaši identifikaci s obětí, budete-li jej praktikovat každý den po dobu 40 dní. Cvičení je zde lehce upraveno oproti originálu.


Klekněte si na zem, sedněte na paty a předkloňte se tak, aby se vaše čelo dotklo země. Ruce položte dozadu volně podél těla.
Soustřeďte se na svůj dech a úplně se zklidněte. Jste jako malé semínko, které spí v půdě a čeká na svoji příležitost vyklíčit. Začněte trochu rychleji dýchat. Uvnitř srdce najednou cítíte, jak semínko ve vás dostává impuls. Cítíte, jak se z hloubi vašeho srdce šíří vlna vzrušení a pohybu. Projeví se drobným pohnutím konců prstů. Vlna roste. Prsty se pohybují stále více. Za chvíli se rozpohybují celé ruce, zlehka se chvějí a chtějí se zvednout. Na vlnu energie reaguje i vaše tělo a pomalu se narovnává. Semínko klíčí a převádí svoji vnitřní sílu do pohybu. Za chvíli je tělo již vzpřímené a ruce se jakoby samy zvedají vzhůru. Předkročíte jednu nohu a postupně se postavíte. Cítíte, jak vás zevnitř něco táhne vzhůru. Je to síla semene ve vás. Už stojíte, ruce se stále vztahují vzhůru. Nakonec vás tah v rukách přinutí stoupnout na špičky.
Stále se zvedáte, tělo se napíná a plní energií. Již to nejde dál; obrovské napětí, něco ve vás chce stále výš, ale tělo již výš nedosáhne. Najednou přijde impuls, něco z vašeho srdce prudce vyletí vzhůru a z úst se ozve nesrozumitelný výkřik – prudké vydechnutí. Jste uvolnění a radostní.

Toto cvičení provádějte minimálně po dobu 7 dní, nejlépe po ránu a pokud možno vždy ve stejnou dobu. Velkou změnu přinese, když vydržíte toto cvičení praktikovat každý den po dobu 40 dní.

Žádné komentáře:

Okomentovat