DÍL 1 - 8. ZAHLAZENÍ MINULOSTI


Minulost je zvláštní věc. Určitým způsobem je v nás uložena, a z druhého pohledu vlastně vůbec není. V přítomnosti minulost existuje jen jako vzpomínky. Vzpomínky naše, vzpomínky druhých lidí, záznamy v archivech, záznamy propsané do krajiny či do letokruhů stromů. Naši přítomnost ovlivňuje jak naše vlastní minulost, tak ta „ostatní“. S tou ostatní toho moc neuděláme, ale s naší vlastní minulostí můžeme pracovat. Když začneme svoji minulost zkoumat, zjistíme, že to, co o ní víme, není souvislé, není to přímka. Je to jakési „puzzle“ konkrétních vzpomínek, tušení a bílých míst. Navíc jsou tyto vzpomínky a tušení nějak ovlivněny tím, co jsme prožili později. Jak se vývojem měnily naše životní hodnoty, mění se i vjem nějaké vzpomínky. Když jsme něco silného zažili poprvé, chvíli jsme si to pamatovali jasně, ale po opakovaných zážitcích již síla prvního prožitku v naší paměti polevila. Vzpomeňte si třeba na svůj první polibek. Poprvé to asi bylo silné; a po 20 letech už si to možná ani nepamatujete.

Souhrn našich vzpomínek a tušení doplněný o aktuální vnímání minulosti vytváří něco, čemu se v psychologii říká Osobní příběh. Je to dnešní puzzle vzpomínek, tušení a jejich hodnocení. Osobní příběh není objektivní realita. Naopak. Velmi často je Osobní příběh značně odlišný od toho, co jsme objektivně prožili. Osobní příběh je nicméně nesmírně důležitý, protože když se nám dnes v přítomnosti něco děje, tak na situace reagujeme ne podle objektivní minulosti, ale podle našeho aktuálního Osobního příběhu. Osobní příběh tedy významným způsobem ovlivňuje naši budoucnost.

Na první pohled vypadá divně, že naši budoucnost ovlivňuje objektivně nepravdivý příběh. Když se nad tím ale zamyslíte pořádně, uvědomíte si, že je to vlastně skvělé. Objektivní minulost změnit nemohu; ta se nějak odehrála a je to pevně dané. Osobní příběh ale změnit lze. Konkrétní puzzle je možné různými technikami zahladit tak, že i naše budoucnost bude hladší.  

Práce s osobním příběhem je základem většiny psychoterapií. Nejčastěji probíhá formou sdílení celého osobního příběhu nebo jeho části. Sdílí buď klient s terapeutem, nebo se sdílí v terapeutické skupině. Velmi blízkou formou je zpověď v kostele. Osobní příběh se ale dá sdílet i dalšími způsoby; je možné psát si deník a sám se po čase ke svému příběhu vracet, je možné napsat knihu či psát blog.
Obvykle je sdílení příběhu prospěšné. Dokud nosíme příběh jen v sobě, pak nad námi jeho temné a bolavé části mohou mít velkou moc. Stále znovu zažíváme strachy, ublížení, ponížení a bolesti, které se odehrály kdysi dávno. V okamžiku, kdy část osobního příběhu řekneme nahlas nebo ji napíšeme, mučivá síla se téměř vždy zmenší. Zvláště to platí, když naše sdílení slyší či čte někdo druhý.

Při každém sdílení osobního příběhu dochází k tomu, že se příběh, ono puzzle, které je uložené v podvědomí, „načechrá“, vzlétne do aktuálního vědomí a zase zapadne zpět do podvědomí. Při zpětném zapadání je ale výsledný obrázek obvykle hladší. Jednotlivé dílky puzzle do sebe lépe zapadají.

Současně se děje to, že jsou jednotlivé vzpomínky z podvědomého puzzle v našem aktuálním vědomí jakoby nasvíceny. Vidíme je dnešní perspektivou, s dnešními životními zkušenostmi, dnešními životními hodnotami. Často se při sdílení osobního příběhu stává, že když slyšíme svá slova, najednou uvidíme, že událost kdysi tak bolavá je z dnešního pohledu prkotina. Například si podvědomě pamatujeme, že nás maminka nechávala často samotné. Dokud svůj příběh nesdílíme, obvykle si nevybavíme konkrétní situaci, ale stále znovu si opakujeme tehdejší prožitek opuštěnosti. Když začneme příběh sdílet, najednou slyšíme: „Často jsem si hrál u sebe v pokoji a maminka v kuchyni vařila. Chtěl jsem, aby si maminka hrála se mnou, ale ona mě neměla ráda a pořád měla v kuchyni nějakou práci.“ Když to uslyší ucho dospělého člověka, tak si najednou řekne: No jo, jak by si maminka mohla s dítětem hrát, když vaření zabere spoustu času, a ještě se přitom musí stihnout uklidit kuchyň, umýt nádobí, zamést, vytřít... Toto uvědomění najednou vnese na celý vzorec – hraní si v pokoji, osamělost, maminka mě nemá ráda – nové světlo: jinak to maminka dělat nemohla. Naopak, maminka vařila, protože nás měla ráda a chtěla, abychom jedli to nejlepší. Častým sdílením se tedy osobní příběh obvykle zahlazuje.

Opakovaným sdílením se dostáváme více a více dovnitř, k příčinám našich bolestí a traumat. Objevujeme třeba, že naše časté tísně souvisí s tím, že s námi maminka chodila do nákupního centra plného cizích lidí, kde jsme se báli, že se ztratíme.

Při některých terapiích, především analytického charakteru, se ale může stát, že se častým sdílením a nacházením konkrétních viníků, kteří mohou za mé bolesti, vytvoří falešná domněnka, že za všechny mé bolesti a neúspěchy v životě může nějaký konkrétní padouch (nejčastěji jeden nebo oba rodiče, sourozenci, prarodiče, spolužáci, učitelé, vedoucí kroužků). Objektivně to tak ale většinou nebylo. Bolest či trauma byly spíše výsledkem naší reakce na něco, co objektivně nebylo až tak hrozné.

Jak řekl J. L. Jaurès, „chceme z minulosti převzít oheň, nikoli popel!“ Pomohou nám k tomu techniky, jak s minulostí pracovat a jak ji zahladit.


Žádné komentáře:

Okomentovat