DÍL 1 - 2. JAK PRACOVAT S TOUTO KNIHOU

I když jsme se snažili napsat čtivé texty, většina částí této knihy není určena jen k přečtení. Měla by posloužit čtenáři – experimentátorovi, čtenáři aktivnímu. Pokud knihu čtete v papírové podobě, aktivně si do ní zapisujte své komentáře a postřehy. Pokud čtete ve čtečce, využijte jejích nástrojů ke komentování textu. Vytvářejte si záložky. Pokud vás některé z nabídnutých metod či cvičení zaujmou, hned si je vyzkoušejte. Experimentujte. Hledejte, jestli vám vyhovuje cvičení tak, jak je navrženo, nebo byste raději přivítali nějakou změnu. Nebojte se upravovat a transformovat. Zkoumejte. Buďte jako malé děti. Obracejte, překrucujte, chutnejte. Ve výjimečných případech, kdy se kupříkladu nějaká meditace musí praktikovat přesně tak, jak je popsána, bude na to v textu výrazně upozorněno.

Knihu můžete nejprve rychle přečíst celou a dělat si značky či záložky tam, kde vás téma, cvičení nebo text zaujaly. Můžete se rovněž podívat na obsah knihy a začít tématem, které vás oslovilo nebo které je pro vás právě nyní aktuální. K vybraným kapitolám a cvičením se pak vraťte a vyzkoušejte si je prakticky. Poznamenejte si ty metody a cvičení, které bude třeba praktikovat delší dobu, a naplánujte si, jak je začleníte do svého každodenního života. Většinou chvíli trvá, než se dostaví změna. Cvičení totiž vytváří v naší psychice nový zvyk. A aby se zvyk ustálil, je obvykle potřeba věnovat cvičení minimálně 28 dní (a ještě lépe 40 dní) každodenní praxe. Jiné metody (třeba informace ohledně nastavení bankovních účtů) stačí udělat jednou, a již vás dále provázejí samy.

V případě této první knihy mohou být pro vás potřebné či užitečné jen některé informace a cvičení, a je tedy zcela na vás, co si z knihy vyberete a prakticky vyzkoušíte. (V druhé a třetí knize pak transformační efekt přinese praktikování většiny cvičení.)

2.1. Významy použitých piktogramůzačátek textu popisujícího fyzické cvičení      
začátek textu popisujícího myšlenkové cvičení      
začátek textu popisujícího meditační cvičení 
konec textu popisujícího cvičení a pokračování běžného textuPředchozí  Obsah  Další

Žádné komentáře:

Okomentovat