DÍL 1 - 17.3. CVIČENÍ NA ROZVOJ INTUICE

Intuici můžete rozvíjet mnoha způsoby. Zde je přehled několika velmi jednoduchých technik.


17.3.1. Vytváření náhodných obrazců z vody


Vylijte trochu vody na hladkou a nepropustnou plochu. Chvíli se na vzniklou kaluž dívejte. Pak si v ní začněte spontánně a bezcílně kreslit. Rýsujte abstraktní, nic neznamenající obrazce. Provádějte toto cvičení minimálně deset minut v průběhu jednoho týdne.
Nečekejte od cvičení praktické výsledky, protože má pouze probouzet intuici. Podobným způsobem můžete kreslit do písku.

Upraveno podle knihy Paulo Coelho, Poutník – Mágův deník (3).


17.3.2. Náhodný příběh

Náhodně otevřete noviny. Vyberte si jeden z titulků. Na motivy titulku napište příběh v délce zhruba 30 - 50 vět. Neklaďte fantazii žádná omezení. K příběhu se vraťte znovu po dvou dnech a zkuste v něm najít zprávu či poselství pro současnou situaci.
Z tohoto cvičení si můžete udělat pravidelný týdenní rituál. Pište vždy v pondělí ráno, případně v neděli večer. Časem zjistíte, že v textech máte dopředu připraveny odpovědi na otázky, které se teprve objeví.17.3.3. Cvičení svobodného tance

Uvolněte se a zavřete oči. Vybavte si nějakou písničku, kterou jste slyšeli. V duchu si ji začněte prozpěvovat. Poznenáhlu nechte určitou část těla - nohy, břicho, ruce, hlavu (ale pouze jednu z nich) tančit na některou z melodií. Tančete spontánně. Nechte tělo, ať si samo najde vyjádření písně.
Po pěti minutách přestaňte v duchu zpívat a naslouchejte zvukům kolem sebe. Složte z těchto zvuků nějakou melodii a tancujte celým tělem. Vnímejte rytmus a melodii okolního světa. Nechte tuto symfonii prostupovat vaším tělem a tělo nechte volně reagovat na melodii pohybem. Pokud to prostředí umožňuje, tancujte se zavřenýma očima.
Během tancování se mohou objevit samovolné představy. Nechte je volně plynout. Po skončení tance si zapište hlavní myšlenku těchto představ.

Upraveno z knihy Paulo Coelho, Poutník – Mágův deník (3). Inspirovat se můžete i v knize Nikos Kazantzakis, Řek Zorbas (19).


17.4. Cvičení záměrné chyby

Na doprovázených poutích i v běžném životě občas narážíme na to, jak nás v naší svobodě a spontánnosti svazují naše vnitřní dohody, že musíme být za všech okolností slušní a dokonalí. Tento vnitřní příkaz dokonalosti je velikou brzdou v rozvoji spontánnosti a kreativity. Pokud tento „pancíř dokonalosti a bezchybnosti“ máte také a blokuje to vaši spontaneitu, pak vám může pomoci cvičení záměrné chyby.

Každý den po dobu 28 dní (ještě lépe 40 dní) udělejte něco záměrně mírně špatně nebo se chovejte trochu neslušně či lehce skandálně. Dělejte věci, které jsou svojí povahou těsně za vaší hranicí normality. Příklady: Zeptejte se alespoň tří cizích lidí na ulici, kolik je hodin. Předběhněte v obchodě frontu u pokladny se slovy „Promiňte, ale strašně spěchám.“ Běžte do obchodu s hodinkami a nechte si postupně předvést troje různé hodinky, vždy si je důkladně prohlédněte, vyzkoušejte si je, a nakonec je všechny s díky vraťte a odejděte. Po příjezdu autobusu nebo tramvaje se rychle vrhněte dovnitř a obsaďte volné místo dříve než senioři. Dejte se do řeči s neznámým člověkem a vyprávějte mu, co jste dělal(a) o víkendu. Na semaforu zůstaňte stát na zeleného panáčka a běžte až na červenou (pokud je to bezpečné a nic nejede). Vezměte si v kavárně některý z výtisků novin nebo časopisů určených pro hosty a odneste si jej domů. Při chůzi městem si hlasitě zpívejte. Zajděte do železářství a zeptejte se, zda mají rohlíky. Na přestupní stanici v metru se vydejte koridorem proti proudu přestupujících lidí. Utrhněte v parku na záhonu růži a dejte ji neznámé ženě na ulici. Zavěste se v tramvaji nebo v metru na horní tyč určenou k přidržování se za jízdy a pořádně se na ní pohoupejte. V restauraci si objednejte pouze vodu z kohoutku.

Berte výše uvedené příklady jako inspiraci a vymyslete a vyzkoušejte vlastní aktivity, které podpoří vaši ochotu chovat se mírně nenormálně. Pozorujte, jak vám při těchto aktivitách je a co to s vámi dělá. Experimentujte. Smyslem není stát se zlým či špatným, ale svobodným a oproštěným od některých nesmyslných tabu. Buďte kreativní! Měla by to být zábava pro vás i pro vaše okolí. Zároveň při tom neztrácejte respekt a soucit k sobě samému i k druhým.

Své záměrné chyby včetně pozorování, co to s vámi dělá, si zapisujte do deníku vděčnosti. A budete-li chtít, napište nám, co jste vymysleli a vyzkoušeli.

Žádné komentáře:

Okomentovat