DÍL 1 - 17. INTUICE

Intuice je hlas našeho podvědomí, který nám napovídá, jak se máme v životě rozhodovat. Někdy je v souladu s naším rozumem, někdy není. Intuice působí často jako tichý "hlas", který nám do vědomí přináší myšlenky, jež nás vedou správným směrem. Nejčastěji a nejjednodušeji se projevuje prostřednictvím pocitů.

Je vědecky ověřeno, že intuitivní rozhodování je téměř vždy správnější než rozhodování rozumové. Přesto je naše kultura nastavena spíše na rozumové rozhodování. Rozvoj intuice je jedním z velkých úkolů, které před námi stojí.

Pokud se o něčem rozhodujeme, pak intuici zapojíme do rozhodování tím, že budeme vnímat své pocity. Zvažujeme jednotlivé alternativy a zkoumáme naše pocity. Intuitivně správně je ta alternativa, která v nás vyvolá nejpříjemnější pocit. Pokud například jdeme po cestě, dorazili jsme na křižovatku a nevíme, kudy dál, použijeme intuici tak, že pozorujeme všechny cesty, kterými je možné jít, a vybereme si tu, která se nám nejvíce líbí, která je jakoby světlejší, prozářenější (nikoli tu, která je snazší).

Aby intuice mohla fungovat, je potřeba se v běžném denním spěchu zastavit, „vypnout“, uvolnit se. V naší rychlé době bohužel obvykle pokládáme zastavení za neefektivní, protože se potřebujeme rozhodnout hned. Pokud potřebujete rozhodnutí hned, hoďťe si korunou: panna nebo orel. Pokud jste s výsledkem spokojeni, jděte do toho. Pokud jste zklamaní, tak vám intuice říká, abyste si vybrali tu druhou možnost.

I při používání intuice je důležité nezapomenout na pátou dohodu, prvoplánově nevěřit a naslouchat. Mistři intuice se pohybují na tenké stezičce mezi bezmeznou důvěrou a kritickým skepticismem.
Intuice úzce souvisí s kreativitou a dá se cvičit. Rozvíjíme-li kreativitu, ať už kreslením, psaním, hraním na hudební nástroj či zpíváním, rozvíjíme současně i naši intuici. Stejně tak ji rozvíjíme pozitivním přístupem k životu, humorem a smíchem. Čím častěji intuici používáte a čím více své intuici věříte, tím lepších výsledků budete dosahovat.

17.1. Jak se rozhodovat pomocí intuice

Pokud máte na rozhodování čas, můžete postupovat tímto způsobem. Řekněme, že se rozhodujete mezi variantami A, B a C. Vyberte si alternativu A a pokládejte si následující otázky. Po každé otázce dovolte své představivosti, aby vám sama nabídla odpověď. Zkoumejte své pocity a vnímejte, jak se má vaše tělo.
·         Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat hodinu poté, co se rozhodnu pro A?
·         Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat den poté, co se rozhodnu pro A?
·         Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat týden poté, co se rozhodnu pro A?
·         Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat měsíc poté, co se rozhodnu pro A?
·         Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat rok poté, co se rozhodnu pro A?
·         Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat 10 let poté, co se rozhodnu pro A?
Stejně to dělejte s ostatními variantami. Rozhodněte se pro tu, u které se budete u všech otázek cítit nejlépe.
Upraveno podle knihy Dan Millman, 12 bran na cestě k osobnímu růstu (18).

17.2. Jiný způsob, jak se rozhodovat pomocí intuice

Pokud se rozhodujete mezi vícero možnostmi (3 – 5) a máte chuť zapojit do rozhodování i své tělo, napište si jednotlivé možnosti na papírky nebo na post-it lístky. Každá možnost bude mít svůj samostatný papírek. Položte si papírky s možnostmi na zem. Několikrát se v klidu nadechněte a vydechněte a pak si stoupněte na papírek s první z možností. Vžijte se do varianty, která je na papírku napsaná. Uvědomte si, jaký obrázek vám vyvstane před očima (oči můžete mít otevřené nebo zavřené podle toho, co je vám příjemnější). Jaká je to představa? Je barevná nebo spíše černobílá? Jasná, zářivá nebo spíše tlumená či rozmlžená? Pojí se s ní nějaké zvuky? Jak se v té představě cítíte? Co cítíte, kde v těle to cítíte? ... Poté z papírku odstupte stranou – a chvíli myslete na něco jiného; podívejte se třeba z okna nebo si v duchu spočítejte pár početních příkladů. Jde o to, abyste si rychle „vyčistili hlavu“. Následně se postavte na papírek s další možností. Opět se vžijte do varianty, která je tam napsaná. Uvědomte si, co vidíte, co slyšíte, jak se v situaci cítíte. Odstupte stranou, krátce se zabývejte něčím jiným a pak pokračujte s dalšími variantami.  Až budete na konci, uvědomte si, jak vám v jednotlivých variantách bylo. Intuitivní mysl vám dá najevo, která varianta je pro vás momentálně nejvhodnější. 
Žádné komentáře:

Okomentovat