DÍL 1 - 14. VZTAHY

14.1. Mužská kapitola o vztazích

Na doprovázených poutích, kdy chodíme s klientem po lese a povídáme si o jeho životě, jsou vztahy nejčastějším tématem. Z toho vyvozuji, že vztahy jsou, spolu se zdravím, zdrojem nejhlubších krizí.

Vztahy vytvářejí jeden z rozhodujících rámců našeho života. Od dětství se postupně zvětšuje počet lidí, se kterými jsme v nějaké formě vztahu. Některé vztahy nás provázejí velkou částí našeho života (např. rodiče), a některé mají dočasný charakter. Bez mezilidských vztahů bychom nebyli lidmi. Od druhých se učíme skoro všechno, co v životě umíme, to, jak reagujeme i co si myslíme. V kapitole o energii jsme si dokonce ukázali, že vztahy jsou pro nás rovněž zdrojem energie.

Kdysi jsem byl na jednom semináři o time managementu. Z technických fines správy svého času si už moc nepamatuji. Pamatuji si ale příběh, který nám lektor vykládal. Říkal, že se jednou vrátil ze semináře domů a na stole ležel vyplněný nějaký formulář. Nic nečetl a jen se zeptal své ženy, co to je. Odpověděla: „Žádost o rozvod. Už je ode mne vyplněná. Máš zítřek na to, abys mne přesvědčil, že se mnou chceš žít. Jinak ji podám.“

Z tohoto příběhu jsem pochopil, jak je to v partnerském vztahu. Neplatí věčné sliby. Jsme stále svobodní. Každý den, stále znovu a znovu se oba partneři rozhodují, zda ve vztahu chtějí pokračovat, nebo ne. Jeden i druhý se mohou svobodně rozhodnout: „NE. Já už pokračovat nechci.“ Když se rozhodnu „ANO, pokračovat chci“, pak dělám vše pro to, aby se druhý partner také mohl svobodně rozhodnout ANO. Nemůžu ho nutit, ale můžu se o vztah starat tak, aby v něm druhému bylo dobře a současně aby v něm bylo dobře mně. To neznamená, že utíkám ze vztahu při první bolístce. Naopak. Bolístky překonávám docela dlouho, hledám dobré a pozitivní věci, jsem vytrvalý. Ale ne napořád, ne automaticky. Když uteču při prvních potížích, nikdy vztah nevybuduji. Když se vztah vyčerpal, já v něm již nechci být, a přesto zůstávám, pak bráním tomu, aby se můj život posunul kupředu a aby vznikl nějaký lepší vztah.

Znám několik párů, které žijí tímto svobodným způsobem, a jejich vztah je pevný, a přitom volný. Také znám mnoho příběhů, kde je to jinak. Partneři se ve vztahu navzájem jistí smlouvami, majetkem, dětmi. Jeden je na druhém závislý, vzájemně se kontrolují a podezírají, ale nežijí spolu šťastně a bohužel nejsou šťastné ani jejich děti.

O vztah s mojí ženou pečuji především tím, že jí věnuji pozornost. Když jedu z práce domů, naladím se na ni a rozmýšlím si, co jí řeknu. Když se setkáme, skoro vždy se obejmeme a políbíme. Pak přiměju ženu, aby mi povídala o tom, co se dělo přes den. Také sdílím své zážitky. Většinou to navodí dobrou atmosféru, a někdy to nevyjde. Mně nebo jí se přes den stalo něco, co zapříčinilo špatnou náladu nebo nějaké bolavé emoce. Nevadí; příště se stejně znovu připravím. Mnohokrát za den se své ženy „jen tak mimochodem“ dotknu. Často si navzájem říkáme: „Miluji tě“. Dokonce na to máme své zkratky do smsek. Každý den ji udělám něčím radost a ona zase mně. Obvykle je to jen nějaká drobnost.

Podobně se starám o další vztahy, ve kterých jsem partnerem – moje dospělé děti, blízcí spolupracovníci, blízcí kamarádi. Vždy je základem pozornost.

Ještě větší důraz je třeba klást na vztah k sobě. I sobě bychom měli být dobrými partnery a dobře se o sebe starat. I tady je základem pozornost. Jen ten rozchod není tak jednoduchý. J

14.2. Ženská kapitola o vztazích

Vztahy jsou jednou ze základních esencí naší spokojenosti a pocitu štěstí v životě Ženy si to zpravidla dobře uvědomují a většina je připravena i ochotna do vztahů investovat a pečovat o ně; občas i za cenu obětování vlastních potřeb. Nedávno jsem litanii "Když já se tak snažím, a oni to vůbec neoceňují!!” řešila s kamarádkou. Domluvily jsme se, že se manžela a dospívající dcery zeptá, co je pro ně doma vlastně důležité a co je činí spokojenými. A nezbylo, než si přiznat, že jen málo z toho, co všechno pro ně dělá, opravdu potřebují a ocení. Rázem získala poměrně dost volného času pro sebe.

Rozdílnost v potřebách a očekávání mužů a žen ve vztazích hezky popsal Stanislav Kratochvíl, klinický psycholog věnující se mimo jiné manželské a párové terapii. Pro ty nejdůležitější potřeby zvolil jednoduché zkratky: zatímco žena očekává PO-PO (posedět a popovídat si), DU-PO (duševní porozumění), VY-PO (vycítit, co žena potřebuje) a VY-CE (vyjadřovat lásku celým svým životem), muž očekává U-U (uvařeno a uklizeno), SE-ZA (sex, kdy se mi zachce), O-STA (obdiv stále) a NE-STA (nezatěžovat starostmi). Jakkoli nám tento výčet potřeb může připadat úsměvný či zjednodušující, je z něj patrné, že jde o dva zcela rozdílné světy.

Podle mně platí, že když je spokojená žena, je spokojená celá rodina. Mužům tedy stojí za to udržovat nás spokojené. Vzhledem k oněm rozdílným světům je ale dobré vědět, co vlastně ve vztahu potřebujeme, a partnerovi o tom říci. Často slýchám větu „Jestli mě má rád, tak to vycítí.” Nevycítí; to, co muži vycítí, je naše nespokojenost.

Pro spokojené a harmonické vztahy (nejen s partnerem, ale i s dětmi, v práci atd.) obecně platí, že více než 50% sdělení, která si s druhými vyměníte, by mělo být pozitivní. Znamená to vysokou vnímavost vůči všemu, co se daří, co je fajn a co si zaslouží uznání. Navrhuji proto všímat si všeho, co je na druhých lidech dobré a co se vám líbí, a mluvit o tom. Podle zákona přitažlivosti začne pak množství pozitivních situací a prožitků ve vašich vztazích narůstat. Jestliže vám takový způsob vnímání partnera či druhých lidí není vlastní a chcete se to naučit, připojte každý den k deníku vděčnosti i zamyšlení nad tím, co dobrého jste na partnerovi, dětech či kýmkoli dalším, s kým chcete mít lepší vztah, během dne vypozorovaly a co se vám líbilo - a zapište si to.

Mluvte rovněž o tom, co vám v partnerství nevyhovuje. Snažte se ale nevyčítat a nekritizovat. Namísto toho popište, co vám vadí, mluvte o svých pocitech a o tom, co byste potřebovaly místo toho, co nevyhovuje. Ušetřete partnera formulace “Ty jsi hroznej, nikdy mi s ničím nepomůžeš, ty mě snad vůbec nemáš rád!”, a namísto toho mu sdělte: “Když mi nepomáháš, jsem naštvaná, je mi to líto a jsem unavená. Potřebovala bych se domluvit, jak si tu práci a povinnosti rozdělíme.” Jestliže partner není ochoten řešit danou věc ihned, domluvte se s ním, že to dořešíte třeba druhý den a že budete rády, když přijde s návrhem, jak to udělat.

Chcete-li vyzkoušet ve vztazích i něco kreativnějšího, pak vám bude vyhovovat přístup, který se anglicky nazývá „as if…” („jako kdyby…”): začněte se k druhým lidem chovat tak, jako by už byli takoví, jaké je chcete mít. Chcete, aby váš kolega chodil na schůzky včas? Přestaňte jej kritizovat za nedochvilnost a vyjadřovat svoje obavy, že zase přijde pozdě. Namísto toho se k němu chovejte jako k člověku, který je dochvilný. Očekávejte, že přijde včas. Když se to nepovede, nevyčítejte; vyjádřete přesvědčení, že příště určitě přijde načas. A stejně tak v partnerském vztahu: chcete-li mít vedle sebe například sebevědomého partnera, chovejte se k němu jako k sebevědomému člověku. Všímejte si všech projevů sebevědomí a oceňte je. Mluvte s ním jako se sebevědomým člověkem. Očekávejte sebevědomé chování. Radujte se z partnerova sebevědomí! „As if…” je kreativní technika, tak ji berte jako hru, bavte se při tom a všímejte si energie, kterou to přináší. A vydržte alespoň po dobu jednoho týdne, ideálně pak 28 dní.

Pokud se přes všechnu vaši snahu nedaří partnerský vztah zlepšit a pokud nemáte doma nezletilé děti, zvažte, zda vám stojí za to v tomto vztahu zůstávat. Položte si otázku, zda by vám bylo lépe bez tohoto konkrétního partnera. Pokud si odpovíte “ano”, pak zpravidla nemá smysl v bolestném a nevyhovujícím vztahu setrvávat.

14.3. Vztahové krize

Tak jako se každý sám v životě vyvíjíme a mezi jednotlivými stádii procházíme vývojovou krizí, tak i naše vztahy se vyvíjejí a mezi jednotlivými stádii dochází k vztahovým krizím. Vztahová krize je období, ve kterém se těžiště vztahu přesouvá do nové polohy, a je často spojena s vývojovou krizí jednoho či obou partnerů. Během vývojové krize se často vymění lidé kolem nás. Někdy je to i partner, a jindy partner zůstane stejný, ale změní se podstata vztahu.

Osho v jedné své knížce říká, že každý ve svém životě zažije tři až čtyři hlavní dlouhodobé partnery. Když má člověk životní štěstí, tak se tito tři až čtyři partneři sejdou v jedné fyzické osobě.

Když vás potká vztahová krize, začněte zkoumat sami sebe, protože možná (a velmi pravděpodobně) dochází k vaší vývojové změně či prochází vývojovou změnou váš partner. Místo abyste hledali chyby u partnera, zkoumejte, kdo nyní jste, jakého partnera vedle sebe nyní potřebujete a co nyní v partnerství nabízíte. Možná zjistíte, že váš současný partner není špatný, jen byl vhodný do jiného vašeho období. Žádné komentáře:

Okomentovat