DÍL 1 - 13. MODLITBA

Modlitba je poměrně niterná záležitost, která předpokládá naši ochotu vpustit do svého každodenního života, do svého prožívání, do vzpomínek i do představ o budoucnosti něco, co nás přesahuje. Je jen na vás, jaký pro To, co nás přesahuje, používáte název; zda je to Bůh, Alláh, Šiva, Velký Duch, Absolutno, Vesmír, … Pro účely naší knihy nyní zvolíme název Božství.

Modlitba jako způsob komunikace s Božstvím může mít celou řadu podob. Nejčastější formou modlitby bývá recitování nebo čtení předem daných modliteb, které pocházejí z nějaké posvátné knihy (např. Bible, Korán, Bhagavadgíta), nebo je sepsal nějaký zkušený kněz či duchovní učitel. Takovéto modlitby jsou užitečné, neboť umožňují soustředit naše vědomí na Božství. V našich krajích se asi nejčastěji setkáte s modlitbami Otčenáš a Zdrávas Maria. Jsou základem křesťanské modlitby. Pokud ale žádnou takovou modlitbu neznáte a nechcete se ji učit, nevadí to. Pro většinu lidí jsou důležitější další dvě formy modlitby.

Druhou formou modlitby je vyjádření vděčnosti za to, co již v našem životě je. Takováto modlitba nemá žádný pevný rámec. Je to hluboké a vědomé poděkování Božství za dary, které nám do života seslalo. Často i hluboce věřící lidé zapomínají děkovat; je to škoda, neboť děkovnou modlitbou se otevírá naše srdce.

Třetí stupeň modlitby je prosba Božství o to, co ve svém životě chceme. K této formě modlitby se většina lidí obrací tehdy, když jim je velmi úzko. Doporučuji prosebnou modlitbu zařadit každý den. V Bibli Ježíš říká: „Proste, a bude vám dáno.“ Osobně jsem to mnohokrát vyzkoušel – a funguje to. Jenže to má háček: často to, co chceme, není úplně to, co opravdu potřebujeme. O přání více v dalších kapitolách.

13.1. Jak praktikovat modlitbu

Udělejte si svůj modlitební rituál. Většině lidí vyhovuje věnovat se modlitbě večer. Modlitba je komunikací, proto začněte oslovením. Zvolte si svůj způsob, kterým budete Božství oslovovat. Sám používám slova Pane, Stvořiteli, Šprýmaři (zjišťuji, že Božství má velký smysl pro humor, byť je občas černý). Najděte takové oslovení, které bude nejbližší vašemu srdci.

Pokud umíte nějakou předem danou modlitbu, pokračujte s ní po oslovení. Pokud je pro vás křesťanská víra přijatelná, doporučuji naučit se alespoň Otčenáš. Jsou v něm obsaženy prosby za to nejdůležitější, co v životě potřebujeme. Současně je tam jeden požadavek kladený na nás – odpouštět druhým. Předem daná modlitba vám pomůže se lépe soustředit a navodí vznešený pocit.

Pokračujte poděkováním. Projděte si uplynulý den a poděkujte za vše dobré, čeho se vám dostalo. Někdy poděkujte i za to špatné, co se již málem stalo, ale nakonec nestalo.

Dále vyjádřete svá přání a prosby. Já denně prosím alespoň za tyto tři věci: pokoru, Boží vedení a ochranu mne, mých blízkých i všech lidí, se kterými pracuji či se kterými se potkáme.

Zakončete chvílí ticha, kdy se soustředíte do středu hrudníku (viz cvičení pozornosti Zaseknutí drápku).

Je dobré si pro denní modlitbu stanovit určité místo, nejlépe s nějakým posvátným symbolem (obraz Krista, křížek, madona, Šiva, Buddha, květina, …) jako malým oltářem.

Před modlitbou můžete chvíli číst některou z knih, které jsou pro vás posvátné. Já kombinuji čtení z Bible se čtením z knihy Antoine de Saint-Exupéry Citadela (17).

Jednoduchá a kratičká modlitba, která nesouvisí s křesťanskou tradicí a která se hodí například večer před usnutím, zní:

Mír ve městě,
mír doma,
mír v mém srdci
a mír všude.


Žádné komentáře:

Okomentovat