DÍL 1 - 11.5. MEDITACE

Meditace je jeden z nejčastějších pojmů v oblasti osobního a duchovního rozvoje. Většinou si pod tímto termínem představujeme každý něco jiného. Ve velmi hrubém rozlišení můžeme meditace rozdělit na meditace pozorovací (jen pozorujeme to, co samo o sobě existuje) a meditace vizualizačně-imaginační (pozorujeme nějakou svoji představu, např. představu světla či nějaké krajiny). Druhým členěním může být rozdělení na meditace řízené (někdo druhý nám říká, co máme právě dělat) a meditace neřízené (postup meditace si řídíme sami).

V úzkém slova smyslu meditace znamená stav pozorování, během kterého se naše pozornost zaměřuje na stejný předmět, na jaký se zaměřuje naše myšlení. Tento stav všichni velmi dobře umíme a používáme ho například tehdy, když řídíme auto velkou rychlostí, když jedeme na kole z kopce dolů, když degustujeme víno, když se začteme do příběhu v knize nebo sledujeme napínavý film. V těchto situacích dochází k tomu, že zapomínáme na vše ostatní a v určitém smyslu se stáváme jen tím, na co se soustředíme.

Tak jako umíme spojit pozornost a to, o čem přemýšlíme, tak umíme také tyto dvě věci rozpojit. Když řídíme auto a myslíme na to, co bylo v práci; když si hrajeme s dětmi a myslíme na to, co bude k večeři; když jsme na poradě a vzpomínáme, jak dobře nám bylo na dovolené. A zase platí, že všichni umíme pozornost „rozpojit“.

Nejzákladnějším meditačním cvičením je tedy Cvičení v soustřeďování pozornosti (viz výše). A nejlepším předmětem pro meditaci je náš vlastní dech.

11.5.1. Meditace na dechSedněte si do pohodlné pozice tak, abyste měli rovná záda. Můžete sedět na židli (pokud to zvládnete, je lepší sedět bez opření zad) nebo si sedněte se zkříženýma nohama na složenou deku či polštářek vysoký 5 - 10 cm. Ruce složte volně do klína, dlaně jednu do druhé.

Aniž byste svůj dech ovlivňovali, začněte jej pozorovat. Pozorovat můžete například pohyb břicha, pohyb hrudníku, proudění vzduchu v průdušnicích či proudění vzduchu v nosních dírkách. Pro začátečníky je jedno, jakým způsobem dýchání pozorují. Stejně tak je zpočátku jedno, jestli dýchání pozorujete s očima otevřenýma nebo zavřenýma.

Při pozorování dechu obvykle dochází k tomu, že se dech zpomaluje a zpovrchňuje. A jak se zpomaluje a zklidňuje dech, uvolňuje a zklidňuje se i celé tělo.

Je normální, že naše mysl začne utíkat od dechu k nějakým myšlenkám. Když si toho všimnete, tak prostě vraťte pozornost zpět k dechu. A je lhostejné, zda se vám to stane jednou nebo tisíckrát v průběhu pár minut. V klidu vracejte pozornost k dechu.

Zpočátku stačí takto cvičit po dobu několika minut; postupně to prodloužíte. Neočekávejte, že meditace bude něco super zábavného nebo tajemného. Bude to jen takové jemné a klidné. Přesto když budete takto meditovat a pozorovat dech několikrát za den po dobu několika minut, může se během několika týdnů dramaticky změnit váš život. Změna je velmi pozvolná a nenápadná. Objevíte ji až při pohledu zpět. Proto v meditacích vydržte dostatečně dlouho (minimálně 40 dní), než budete zkoumat jejich dopad. Po prvním cvičení meditace se nestane nejspíš vůbec nic.

Podobně můžete praktikovat meditace s pozorováním nějakého posvátného obrázku nebo třeba pěkného pohledu do přírody.

11.5.2. Soustředění pozornosti do středu hrudníku aneb Zaseknutí drápku

Soustředění pozornosti do středu hrudníku zvané Zaseknutí drápku je jednoduchá forma meditace sloužící k rychlému zklidnění a ponoření se do sebe. Využijete ji ve chvílích, kdy potřebujete rychle být sami u sebe. Je možné ji praktikovat téměř kdekoliv a kdykoliv, jen ne za volantem.

Zavřete oči. Rychle se soustřeďte do středu hrudníku. Asi desetkrát se rychleji zhluboka nadechněte a vydechněte. Pozornost je stále ve středu hrudníku. Na chvilku zastavte dech. Vnímejte pocity a ticho uvnitř prsou. Po chvíli nechte dech, ať si dýchá, jak chce. Udržte pozornost uprostřed prsou tak dlouho, dokud to půjde. Pozornost uprostřed hrudníku si můžete představit jako drápek dravce zaseknutý do vašeho vnitřního já.

Dělejte toto cvičení co nejčastěji. Zkoušejte udržet pozornost uprostřed hrudníku i při nějaké jednoduché činnosti. Uvidíte, jak rychle to ovlivňuje psychiku.

Setkal jsem se s několika lidmi, kteří při takovémto rychlém soustředění doprostřed hrudníku objevili tíseň. V takovém případě toto cvičení nedělejte. Pro většinu lidí je ale toto cvičení velmi příjemné.
Žádné komentáře:

Okomentovat