DÍL 1 - 11. POZORNOST

Pozornost je schopnost naší psychiky třídit a zpracovávat vjemy a podněty kolem nás a vpouštět jich do vědomé mysli jen omezený počet. Tento psychický proces nás chrání před tím, abychom si s množstvím podnětů, které nás obklopují, poradili a nezbláznili se z nich. Naše mysl má jen omezenou kapacitu; proto se naše pozornost zaměřuje jen na to, co pro nás má v danou chvíli nějaký význam. Drtivé většině vjemů tak věnujeme pozornost nevědomě nebo bezděčně a naše reakce na ně probíhají přes jakéhosi „autopilota“.

Pozornost je jedním ze základních projevů bytí. Většinu života zaměřujeme naši pozornost na nějakou postupně se měnící myšlenku nebo vjem vnějšího světa - na jeden předmět. Na co zaměřujeme pozornost, tomu dáváme naši sílu. Na co nesoustředíme pozornost, to pro naše momentální vědomí neexistuje. Pozornost je tak zdrojem energie.

I když to v běžných denních situacích vypadá, že máme pozornost na více myšlenkách, je to jen optické zdání. Ve skutečnosti přepínáme pozornost velmi rychle z jedné myšlenky (či vjemu okolního světa) na druhou. Toto rychlé střídání ale vytváří ve vaší mysli chaos a ztrátu energie. Dokonce to urychluje vnímání času. A obráceně, dlouhodobá pozornost na jednom předmětu zastavuje vnímání času. Nejspíš se vám už stalo, že jste se začetli do poutavé knížky, a přejeli jste zastávku, kde jste měli vystoupit. Přitom se vám zdálo, že čtete jen chviličku.Žádné komentáře:

Okomentovat