DÍL 1 - PŘEDMLUVA

Pokyn k napsání této trilogie Cesta (ne)obyčejného člověka ke mně přišel během mého pobytu ve tmě v lednu 2016. Byl jsem ve Ždárci u Skutče v malinké poustevně. V průběhu čtvrtého dne se otevřelo moje kreativní vědomí a v mé mysli se začal odvíjet nekonečný proud inspirativních myšlenek na tuto knihu. Trvalo to více než dvacet čtyři hodin. Doufám, že jsem nezapomněl zásadní části. Škoda, že jsem s sebou neměl diktafon; asi by se toho podařilo zachytit více.

Jak se průběžně zpřesňovaly informace, které ke mně přicházely, začala se podoba knihy měnit z jedné obsáhlé publikace do tří menších. To proto, že informace mají tři různé úrovně, a není dobré je smíchat. První část je věnována základním informacím; je to jakási úroveň praktické školy. Obsahuje konkrétní pokyny a návody. Druhá část je úroveň střední školy. Rozvíjí a doplňuje informace z části první. Třetí část je úrovní vysoké školy. Na předchozí dvě části navazuje jen omezeně a věnuje se teologickým otázkám a návodům na pokročilé meditace. Všechny tři stupně vytvářejí dohromady ucelený transformační nástroj určený ke změně čtenářovy osobnosti. Samozřejmě za předpokladu, že knihy jen nečte a popsaná cvičení praktikuje ve svém denním životě.

Všichni jsme obyčejní i neobyčejní. Všichni máme své obyčejné lidské chyby, nedostatky, bolesti, trápení a krize, ale i své silné stránky, radosti, úspěchy a harmonické chvíle. Všichni jsme neobyčejní naší jedinečností. Nikdo není stejný jako někdo další; každý jsme originál. Tato trilogie je tedy určena pro (ne)obyčejného člověka s běžným lidským osudem. Mohou s ní pracovat lidé jakéhokoliv vyznání, lidé věřící i nevěřící, všichni my, (ne)obyčejní lidé.

Tato první část je určena především lidem, kteří chtějí žít svůj život vědoměji, hledají inspiraci ke změně či přemýšlejí, kudy se v životě dál vydat. Pomůže rovněž lidem, kteří jsou aktuálně v náročné situaci nebo zažívají některou z krizí – vztahovou, pracovní, emoční, tělesnou, finanční či všechny dohromady a nacházejí se v pozici oběti. Ukážeme si, že krize jsou důležitou součástí osobního vývoje každého člověka, a hlavně se pokusíme najít konstruktivní způsoby, jak krizi ukončit, nebo alespoň zmírnit.

Když byl tento první díl z mé strany hotov, požádal jsem svoji kamarádku Ingrid Němečkovou, aby udělala jazykovou a odbornou korekturu. Ingrid vzala práci opravdu vážně. Kromě stylistických a gramatických úprav textu a vyjasnění nejednoznačných míst přišla i s návrhy, jak jednotlivé kapitoly, texty a cvičení uspořádat, přepsat a doplnit. Rozproudila se z toho mezi námi debata, na většině návrhů změn jsme se shodli, a z Ingrid se tak stala spoluautorka textu. Nejvíce si cením toho, že do celé problematiky vnáší ženský pohled.

Přejeme čtenářům, ať se jim naše společné dílo dobře čte a ať je pro ně užitečné.

Jan František a Ingrid


Žádné komentáře:

Okomentovat