pondělí 26. září 2016

Nová uvědomění o přechodových rituálech

V úterý 20. 9. 2016 se konala konference Cesty do dospělosti, kterou pořádala společnost NEPOSEDA v prostorách volnočasového centra Plechárna na Černém mostě v Praze. Tématem byly přechodové rituály pro vstup do dospělosti. Hlavním řečníkem byl Bret Stephenson, který se již více než 30 let zabývá výchovou náctiletých chlapců a přechodovými rituály pro vstup do dospělosti. Dalšími řečníky byli Aleš Neusar, Jaroslava Vatay, Ivana Štefková a já.
Tématem přechodových rituálů se zabývám již delší dobu, a tak jsem se na tuto konferenci hodně těšil. Bret je jedním z předních světových odborníků na tuto problematiku. Díky jeho přednášce, dalším příspěvkům, a hlavně následným diskuzím jsem si uvědomil několik zajímavých detailů.
Bret hovořil o iniciačních rituálech určených pro chlapce domorodých národů po celém světě. Některé národy, jako třeba Aboriginové v Austrálii a Shanové v Kalahari, používají tyto rituály v téměř nezměněné podobě již asi 40 000 let.
Indiánské kmeny používaly rituál Hledání vize (Vision Quest), během kterého odchází adept na několik dní sám do divoké přírody. Kmenový šaman mu vyznačí jeho místo, obvykle tak malé, aby si nemohl lehnout. Zde stojí nebo sedí v dřepu bez jídla, vody a spánku, a čeká na příchod své vize. Po úspěšném návratu je adept přijat mezi mladé bojovníky a smí se účastnit rady bojovníků, prozatím s poradním hlasem.
Samburové a Masajové ve východní Africe mají jiný rituál. Mladí chlapci ve věku kolem 15 let odcházejí v malé skupince skoro s celým kmenovým stádem krav do buše mimo vesnici. Tady musí stádo po dobu několika týdnů uhlídat před divokou zvěří. Je to nebezpečné a často to některý z chlapců nepřežije. Ohrožuje to celý kmen, neboť krávy jsou pro členy kmene základním majetkem a zdrojem obživy. Vědí ale, že bez této zkoušky by byl jejich kmen vystaven mnohem většímu nebezpečí v podobě nedozrálých mužů. Po skončení zkoušky jsou chlapci přijati mezi muže, a ti, kteří se mohou prokázat trofejemi z ulovených divokých zvířat, jsou označeni za bojovníky.
Na Nové Guinei skákali chlapci ze stromu hlavou dolů přivázáni za nohy na liáně, a museli si připravit liánu přesně tak dlouhou, aby se těsně dotkli při skoku země. V Amazonii bylo třeba strčit ruku do mraveniště jedovatých mravenců a udržet ji tam delší dobu. Na Středním Východě museli chlapci projít rituálem obřízky.
Všem těmto domorodým rituálům je společné to, že byly určeny hlavně pro chlapce a sloužily pro vstup mezi muže (bojovníky). U většiny z nich platilo, že je podstupovali chlapci kolem 15 let, tedy nedlouho poté, co jejich těla prokázala svoji dospělost první polucí. Všechny byly velmi nebezpečné, často bolavé a krvavé. Obvykle jimi chlapci museli projít bez výrazných vnějších emocí. V některých společenstvích si mohl adept vybrat, jestli se již cítí být připravený, v jiných byla doba rituálu dána věkem. V podstatě všude platilo, že jim k průchodu rituálem byla dána jen jedna možnost v životě. Buď jím adept prošel, inicioval se v plnoprávného muže a mohl požívat výhod a plnit povinnosti muže dospělého (například oženit se), nebo rituálem neprošel a mužem se nestal. Pojmenování pro ty, kteří rituálem neprošli, obvykle znamenalo něco jako NEmuž. Přesto byli tito neúspěšní pro komunitu velmi důležití. Brali na sebe úlohy a energie, které iniciovaní muži ani ženy nemohli plnit. Ostatní jim prokazovali úctu a třeba u indiánů pro ně i lovili obživu.
V domorodých společnostech obvykle ženy nemusely procházet podobnými náročnými rituály, protože jejich iniciační rituál jim připravila příroda; byl jím porod dítěte. U některých domorodých kultur musely ale náročným rituálem procházet i ženy. Například u indiánů žijících na pobřeží severního Tichého oceánu museli muži i ženy doplavat z loďky asi míli mořem.
Aby rituál měl iniciační sílu, musely být splněny dvě věci: za prvé adept musel rituálem úspěšně projít, a za druhé komunita musela uznat, že z chlapce je již muž (případně z dívky žena). Bret vedl mnoho rituálů pro dospívající po celém světě. Často vycházely z indiánských rituálů hledání vize a potní chýše. Problémem ale zůstává, že často chybí přijetí aktu změny v rodině nebo komunitě dospívajících. Rodiče s adolescentem i po rituálu  jednají stejně jako předtím – tedy jako s dítětem. V USA jsou velké potíže s chlapeckými gangy, které terorizují své okolí. Při podrobnějším zkoumání mají tyto gangy mnoho iniciačních rituálů, které jsou velmi podobné těm domorodým, a přesto se kluci z gangů nestávají dobrými dospělými. Příčina je v tom, že po absolvování rituálu v gangu nahlížejí rodiče, učitelé a policisté na kluky pořád stejně.
Podobný problém vidím i u nás. Naštěstí nemáme moc pouličních chlapeckých gangů. Mnoho mladých se ale věnuje extrémním sportům či hazardním, život ohrožujícím zábavám, které mají také rysy iniciace. Jenže ze stejného důvodu jako u pouličních gangů tato sebeiniciace moc nefunguje. Po výkonu, který je někdy až extrémně náročný a nebezpečný, přijde mladý člověk domů a rodiče v něm stále vidí malého kluka.
Když jsem v návaznosti na Breta hovořil o rituálech u nás, došlo mi, že je situace mladých v naší současné kultuře v něčem jiná a mnohem složitější než u domorodých kultur. Domorodí chlapci viděli své otce a ostatní muže při jejich dospělé činnosti. Totéž platilo i pro domorodé dívky. U nás žijí děti a mladiství odtrženi od světa práce dospělých. Mají představu, co dělá máma, když je doma, a jak pracuje paní učitelka. Trochu tuší, co dělá lékař nebo řidič autobusu. Jak vypadá práce ostatních lidí vůbec nevědí. A zatímco domorodé děti a dospívající se na své dospělé působení připravují od malička svými hrami, hry našich dětí a dospívajících jsou skutečné práci často velmi vzdáleny. Domorodé kultury skoro neznají období dospívání; v naší kultuře je dlouhé a nutné.
Dalším aspektem, který je u nás velmi jiný, je to, že u velké části povolání nejsou těmi nejzkušenějšími stařešinové ve věku nad 50 let, ale mladí lidé do 30 let. Platí to především pro profese kolem IT a moderních teologií, a podobně i v oblasti managementu start-upů, alternativní výuky a výchovy, fitness a sportu. Lidé v oblasti IT a moderních technologií se tak dostávají do velmi zvláštní situace: z pohledu profese jsou seniorní už v době, kdy z pohledu vztahů a osobní vyzrálosti jsou ještě v oblasti dospívání.
Uvědomil jsem si další aspekt, který je v dnešní moderní společnosti značně rozdílný oproti domorodým lidem. Pro domorodé platí, že to, co se v mládí naučí, mohou aplikovat a prohlubovat po celý život. Jejich svět je v podstatě stále stejný. V naší společnosti je čím dál běžnější, že člověk  za svoji pracovní kariéru vystřídá (a obvykle musí vystřídat)  několik rozdílných profesí. Přechodem k nové profesi se dospělý profesně vrací zpět do období učně a začátečníka. V oblasti vztahů, morálky a osobní integrity se ale předpokládá, že se vyvíjíme lineárně a zůstáváme dospělými.
Všechny tyto naše odlišnosti oproti domorodým kulturám způsobily to, že přechodové rituály z našeho světa s výjimkou svatby a pohřbu v podstatě vymizely. V posledních letech začínají mizet i tyto dva poslední. Přitom naše psychika a rodinné vztahy jedou podle „programu“, který se za několik tisíc let v podstatě nezměnil. Naše těla a jejich vývoj jsou také stejná. Žijeme ve velmi zajímavé době a myslím si, že bude potřeba uvědomit si na úrovni společenského kolektivního vědomí, že moderní společnost žije jakoby paralelní světy: starý biologický, osobnostní, vztahový a rodinný s jasným vývojem od dětství přes dospívání, dospělost ke stáří - a druhý profesní, který kmitá a rychle opakuje vývoj od začátečníka přes pokročilého ke zkušenému. Do oblasti prvního světa je potřeba vrátit jeho jasné vnímání, ocenit jeho důležitost a zásadnost a vrátit se k používání moderních přechodových rituálů. Do oblasti druhého světa přidat hlubší pochopení cykličnosti procesu. Největším úkolem je skloubit oba vývojové světy v našich životech tak, aby se navzájem podporovaly.
Více o přechodových rituálech se můžete dočíst v naší knize Vývoj člověka a přechodové rituály, která je ke stažení v elektronické formě nebo objednání v papírové formě na stránce Ke stažení.      
Jan Bím

Žádné komentáře:

Okomentovat